tur.gif
.

  
 ""
""

 - ""
 
-  .
- .

- " " .
 
 ""
""

""
 -
  
"".
"".

"".
  ..
  
- .
- .

.
 
   .
.

, ,
 
.
.

 
 " ,  "
" , "

..
 
 "  "
" "

.
 
.
.

- ""
 - .
 
.
.

, ,
 
. -
. -

 
. -
. -